„Przebudowa Parku Staromiejskiego w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Policach” UDA.RPZP.06.06.01-32-026/11-00

25 maja 2012 r. Gmina Police podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa Parku Staromiejskiego w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Policach” na które otrzymała dofinansowanie w wysokości 850 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego co stanowi 50% całkowitych wydatków. Wkład własny Beneficjenta wynosił 850 000, 00 zł. a całkowita wartość projektu to 1 700 000,00 zł.

Projekt swym zakresem obejmował przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych wraz z korektą ich przebiegu, budowę nowych ciągów komunikacyjnych, przebudowę istniejących placów, budowę nowego placu rekreacyjnego (ławki, stół szachowy), przebudowę istniejących schodów, oświetlenie terenu oraz zagospodarowanie zieleni. W wyniku realizacji projektu powstało 45 nowych elementów małej architektury.

Celem projektu było stworzenie miejsca dla budowania tożsamości i integracji społeczności lokalnej poprzez podniesienie wartości estetycznych i funkcjonalnych parku. Realizacja działań pozwoliła na wpisanie parku Staromiejskiego w zabytkowy kompleks obiektów Starego Miasta w Policach: kościoła, kruchty i przedwojennego cmentarza.