„Rozbudowa miejskiej przystani żeglarskiej w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Policach” nr UDA-RPZP.06.06.01-32-027/11-00

25 maja 2012 r. Gmina Police podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa Parku Staromiejskiego w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Policach” na które otrzymała dofinansowanie  w wysokości 982 183,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego co stanowi 50% całkowitych wydatków. Wkład własny Beneficjenta wynosił  980 112, 00 zł a całkowita wartość projektu to 1 962 296,00 zł.

Projekt obejmował działania inwestycyjne mające na celu przywrócenie pełnej sprawności technicznej istniejącego nadbrzeża oraz zwiększenie ilości przyjmowanych w przystani małych, sportowych, żaglowych jednostek pływających i kajaków poprzez przedłużenie nadbrzeża.

W rezultacie prac wyremontowanych zostało 24 m istniejącego nadbrzeża oraz powstało nowych 16,5 m terenów w kierunku południowym. Wybudowano budynek socjalno-biurowego o powierzchni  140 m2 będący dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstało ponad 200 m2 ciągów pieszych, prawie 300 m2 ciągów pieszo-rowerowych i ponad 600 m2 nawierzchni drogowych. Istniejący hangar na sprzęt wodny został zmodernizowany poprzez remont instalacji, przebudowę istniejącego zaplecza, wykonanie posadzek, remont konstrukcji. W południowej części przystani zlokalizowana została drewniana wiata rekreacyjna, pod którą umieszczony został stół biesiadny z ławami.

Realizacja projektu pozwoliła na wzmocnienie roli turystyki wodnej i możliwości uprawiania sportów wodnych dla mieszkańców gminy. Projekt umożliwił wykorzystanie turystyki wodnej do organizacji imprez o charakterze żeglarskim, co przyczyniło się do wydłużenia sezonu turystycznego w gminie Police.