„Rewitalizacja „serca” Starego Miasta przez zagospodarowanie zielonej przestrzeni miejskiej wraz z przebudową fontanny” Nr UDA-RPZP.06.06.01-32-025/11-00


25 maja 2012 r. Gmina Police podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja „serca” Starego Miasta przez zagospodarowanie zielonej przestrzeni miejskiej wraz z przebudową fontanny” na które otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 442 064,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny Beneficjenta wynosił 608 034,00 zł  a całkowita wartość  projektu to 2 050 098,00 zł.

Projekt obejmował przebudowę i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz  z infrastrukturą towarzyszącą w samym centrum zabytkowej części miasta, przy Placu Chrobrego w Policach. Zakres przedsięwzięcia obejmował zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową fontanny, przebudowę infrastruktury technicznej i drogowej  w ul. Rycerskiej z uwzględnieniem miejsc parkingowych oraz rozbudowę monitoringu miejskiego. Elementem reprezentacyjnym jest nowa fontanna uzupełniona o atrakcyjną iluminację świetlną.
Istniejąca na placu rzeźba Sediny została zdemontowana, oczyszczona oraz wkomponowała w nową instalację fontanny. W ramach małej architektury powstało 41 nowych obiektów.

Rewitalizacja „zabytkowego serca” Starego Miasta, z uwagi na swoją lokalizację i zakres prac stworzyło przy istniejącej zabytkowej kruchcie zielone serce miasta stając się jednocześnie jego wizytówką.
Poprzez przebudowę możliwe stało się zaktywizowanie przestrzeni publicznej i stworzenie przyjaznej przestrzeni pozwalającej na tworzenie się pozytywnych relacji społecznych mieszkańców miasta.