W dniu 22 marca odbyło się spotkanie z mieszkańcami Starego miasta nt aktualizacji Programu Rewitalizacji.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Panią Krystynę Seweryńczyk – Przewodniczącą Rady Osiedla i pracowników Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych.

W spotkaniu wzięło udział prawie 30 osób. Rozmawialiśmy nt jakości życia na Starym Mieście, potrzeb mieszkańców, planowanych inwestycjach i pomysłach na rewitalizację.