W związku z przystąpieniem do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Police do roku 2025” Burmistrz Polic Władysław Diakun zarządzeniem nr 227/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku ogłosił konsultacje społeczne w tej sprawie.

Rozpoczęły się 18 sierpnia, potrwają do 19 września br. 

W związku z tym odbędą się dwa spotkania konsultacyjne dla zainteresowanych:

20 kwietnia 2017 r. odbyły się 2 spotkania związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji. Pierwsze - z przedstawicielami organizacji pozarządowych, szkół i przedszkoli miało miejsce w Urzędzie Miejskim w Policach. Założenia rewitalizacji zostały zaprezentowane Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Tego samego dnia zespół ds. rewitalizacji spotkał się z przedsiębiorcami w polickim Klubie Nauczyciela. Uczestniczący w spotkaniu to w większości zrzeszeni w Polickim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Pracodawców.

Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z pracami nad aktualizacją Programu Rewitalizacji na terenie Starego Miasta. W ramach dotacji unijnych przewidzianych na obszarach rewitalizacji przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie dla planowanych przedsięwzięć, pożyczki na preferencyjnych warunkach. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zgłoszenie do Programu Rewitalizacji planowanego przedsięwzięcia. Pracownicy Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych udzielają informacji w zakresie planowanych przedsięwzięć, weryfikacją ich zgodności z zasadami dofinansowania ze środków unijnych oraz o przedsięwzięciach planowanych do realizacji na terenie Starego Miasta. Konkursy na uzyskanie dofinansowania w ramach rewitalizacji gospodarczej planowane są na I kwartał 2018 roku. Wpisanie przedsięwzięcia do programu rewitalizacji nie równa się z jego realizacją, daje natomiast niepowtarzalną okazję uzyskania dofinansowania ze środków RPO WZ.

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Gminy Police do zapoznania się z możliwościami jakie daje włączenie się w działania na rzecz rewitalizacji Starego Miasta. Projekty realizowane na tym obszarze i skierowane do jego mieszkańców mogą uzyskać dofinansowanie pod warunkiem wpisania pomysłu do Programu Rewitalizacji.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego w Policach, nr tel. 91 4311 851 i 91 4311 852

Zespół ds. Rewitalizacji podczas X Polickich Targów Gospodarczych udzielał informacji nt. aktualizacji programu Rewitalizacji, planów inwestycyjnych na terenie Starego Miasta oraz możliwości wpisania przedsięwzięć organizacji pozarządowych oraz prywatnych przedsiębiorców do programu.

Zainteresowanych rewitalizacją było ponad 40 mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

W dniu 22 marca odbyło się spotkanie z mieszkańcami Starego miasta nt aktualizacji Programu Rewitalizacji.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Panią Krystynę Seweryńczyk – Przewodniczącą Rady Osiedla i pracowników Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych.

W spotkaniu wzięło udział prawie 30 osób. Rozmawialiśmy nt jakości życia na Starym Mieście, potrzeb mieszkańców, planowanych inwestycjach i pomysłach na rewitalizację. 

Trwają intensywne prace nad przygotowaniem Programu Rewitalizacji dla gminy Police do roku 2023. Obszar wyznaczony do rewitalizacji zawiera się w granicach administracyjnych Osiedla Stare Miasto. Zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety dot. aktualizacji Programu Rewitalizacji oraz Karty przedsięwzięć. Wypełnione ankiety i karty należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Batorego 3, pok. 51 lub 52.