Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Gminy Police do zapoznania się z możliwościami jakie daje włączenie się w działania na rzecz rewitalizacji Starego Miasta. Projekty realizowane na tym obszarze i skierowane do jego mieszkańców mogą uzyskać dofinansowanie pod warunkiem wpisania pomysłu do Programu Rewitalizacji.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego w Policach, nr tel. 91 4311 851 i 91 4311 852