Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z pracami nad aktualizacją Programu Rewitalizacji na terenie Starego Miasta. W ramach dotacji unijnych przewidzianych na obszarach rewitalizacji przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie dla planowanych przedsięwzięć, pożyczki na preferencyjnych warunkach. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zgłoszenie do Programu Rewitalizacji planowanego przedsięwzięcia. Pracownicy Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych udzielają informacji w zakresie planowanych przedsięwzięć, weryfikacją ich zgodności z zasadami dofinansowania ze środków unijnych oraz o przedsięwzięciach planowanych do realizacji na terenie Starego Miasta. Konkursy na uzyskanie dofinansowania w ramach rewitalizacji gospodarczej planowane są na I kwartał 2018 roku. Wpisanie przedsięwzięcia do programu rewitalizacji nie równa się z jego realizacją, daje natomiast niepowtarzalną okazję uzyskania dofinansowania ze środków RPO WZ.

Spotkania z Przedsiębiorcami

Będziemy obecni podczas spotkania z przedsiębiorcami organizowanego przez Polickie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Pracodawców w dniu 20 kwietnia 2017 r. w Klubie Nauczyciela.

* * *

Gmina Police oraz  Powiatowy Urząd Pracy zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ulicy Batorego 3.