20 kwietnia 2017 r. odbyły się 2 spotkania związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji. Pierwsze - z przedstawicielami organizacji pozarządowych, szkół i przedszkoli miało miejsce w Urzędzie Miejskim w Policach. Założenia rewitalizacji zostały zaprezentowane Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Tego samego dnia zespół ds. rewitalizacji spotkał się z przedsiębiorcami w polickim Klubie Nauczyciela. Uczestniczący w spotkaniu to w większości zrzeszeni w Polickim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Pracodawców.

Tak zorganizowany cykl spotkań zapewnił, że prace związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji realizowane są przy aktywnym udziale społeczeństwa, które ma możliwość wniesienia swoich pomysłów, opinii, stanowisk, sprzeciwu, aprobaty.