W związku z przystąpieniem do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Police do roku 2025” Burmistrz Polic Władysław Diakun zarządzeniem nr 227/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku ogłosił konsultacje społeczne w tej sprawie.

Rozpoczęły się 18 sierpnia, potrwają do 19 września br. 

W związku z tym odbędą się dwa spotkania konsultacyjne dla zainteresowanych:

  • 7 września 2017 r. o godz. 17.00 – dla mieszkańców, świetlica Rady Osiedla nr 2, ul. Konopnickiej 2, Police
  • 14 września 2017 r. godz. 15.30 – dla stowarzyszeń, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Batorego 3

Wszystkie informacje na ten temat dostępne są także na:  http://bip.police.pl/ordinances/content/10350. Planowana rewitalizacja dotyczy dzielnicy Stare Miasto w Policach. Jej celem jest poprawa warunków życia mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, ożywienie gospodarcze oraz odbudowa więzi społecznych na tym obszarze.

PLIKI DO POBRANIA: